GES ו-TEXMA ספקים של מוצרים ירוקים

TEXMA ו-GES  משווקות מגוון פתרונות על בסיס מוצרים שמרכיבהן הכימיים חדישים ירוקים המחליפים מרכיבים מזהמים.

 

פתרונות ירוקים בקוי המוצר:

 

טיפולי שטח (מוצרים של Henkel):

ציפויי המרה לאלומיניום שהכילו כרום 6  הוחלפו במספר מוצרים ירוקים של חברת Henkel בהתאם לתהליך הנדרש.

תהליכים מחליפי פוספטיזציה, חוסכים באנרגיה, בשפכים ובתצרוכת מים. לחץ כאן

חומרי ניקוי על בסיס בורון ומרכוביו הוחלפו לחומרי ניקוי ללא בורון ומלחי בורון.

 

אחזקה תעשייתית:

חומרי ניקוי על בסיס סולבנטים, הוחלפו סולבנטים המזיקים לסביבה בסולבנטים כגון: קטונים גבוהים, אסטרים ועוד.

 

ציפויים:

פסיבטורים שהכילו כרום 6 הוחלפו בפסיבטורים ללא כרום או עם כרום 3 של חברת Atotech.

אלקטרולס ניקל העומד בדרישות RoHS.

 

חומרי סיכה:

קו חדש של מוצרי סיכה יבשה שאינם מכילים תרכובות עופרת וכן החלפת סולבנטים לסולבנטים ידידותיים.

 

דבקי מגע על ביס מים של 3M 

דבקי מגע על בסיס מים של 3M במקום סולבנטים המתאים לשימוש כללי בתעשיה. לחץ כאן