Henkel מכריזה על TecTalis טיפול שטח חדיש.

Henkel מכריזה על השווק של טיפול שטח חדיש בשם TecTalis. פיתוח מהפכני זה מיועד להחליף את תהליך האבץ פוספאט במערכות רב מתכתיות, תוך כדי הוזלת עלויות התהליך והטבה בהיבט הסביבתי. TecTalis התקבל בהתלהבות בתעשיית הרכב ומוצרי בעל-קיימה כפתרון לו חיכו שנים

 

.

 

אבץ פוספאט הינו טיפול השוח הסטנדרטי לאיכות מעולה, כבר כמה עשורים. טכנולוגיה זו מספקת הגנה אנטי-קורוזיבית מעולה וגם אדהזיה מצויינת לכל סוגי הצבעים. אך, השינוי המתמיד בחוקים ותקנות של איכות הסביבה גרמו לכך שהמוצרים ישתנו, בהתאם למגבלות שהופיעו. תהליך זה גרם לפיתוח פתרונות יותר יעילים, הן מבחינת איכות הסביבה וכן מבחינת יעילות התהליך.

Henkel החברה המובילה בעולם בתחום טיפולי השטח מתכבדת להציג את התהליך החדש Tec Talis. תהליך זה, בא לתת תשובה לבעיות בתהליכי אבץ פוספאט, הן מבחינת איכות הסביבה, הן מבחינה אנרגתית, הן מבחינת תפעול ועוד.

 

להורדת עלון על Tec Talis יש ללחוץ על הסמל של Henkel.