lab-services

שירותי מעבדה - שירותי מעבדה כימית אנליטית ויישומית

צוות המעבדה, בעל ניסיון מעשי וטכנולוגי רב שנים, עובד בשיתוף ומייעץ לצוות הטכני, למתן פתרון מיטבי ויעיל בהתאם לצורכי הלקוח.

המעבדה נעזרת במכשור אנליטי מתוחכם הכולל: מכשיר לבליעה אטומית, ספקטרופוטומטר, טיטרטורים עם מיוחדות ועוד.

להלן מגוון הבדיקות המבוצעות במעבדתנו:

לשרותי מעבדה
  • בדיקת עמידות בתא מלח - הבדיקות נעשות לפי תקן בינלאומי ASTM B117, באמצעות מכשיר תקני.
  • צוות המעבדה בודק את המצב של אמבטי לקוחותינו, בכדי להבטיח את תקינות התהליך אצלהם.
  • הכנת תמיסות וראגנטים - לצורכי בדיקות שוטפות של מצב האמבטים בתחומי טיפולי שטח וציפויים, אצל הלקוח, לשמירת התנאים המומלצים לביצוע התהליכים.
  • בדיקות כימיות אנליטיות של מים תעשייתיים - כולל מתן שירות למגדלי קירור, דוודי קירור, מחליפי חום, מערכות סגורות, מערכות אוסמוזה ועוד. נעשות בדיקות של כל הפרמטרים שיכולים להשפיע על תפקוד מערכות אלו. כמו כן נבדקים קצבי הקורוזיה במערכות אלו ועל בסיסם, מייעצים על טיפול אנטי קורוזיבי מתאים. בנוסף, המעבדה מבצעת בדיקות בקטריאליות, משקעים מצטברים במערכות מים ועוד.
  • בדיקות לתחום הציפויים הדקורטיביים והמעגלים המודפסים - בדיקות כימיות ופונקציונאליות של מצב האמבטים בתהליכי הציפוי ומתן פתרון בעת הצורך.
  • בדיקות אל הרס (פנטרנטים) - מתן שירות בבדיקת מצב איכות האמבטים של הפנטרנטים של חברת Sherwin שאנו מייצגים וכן של חברות מתחרות הכולל: פלואורוסנציה, חדירות, סבילות מיים, שטיפות, לחברות המשתמשות בבדיקת אל הרס זו.